Tabăra IMPACT 2023

Duminică, 30 iulie 18:00 - Duminică, 6 august 12:00

Tabăra IMPACT 2023
Loriana Iuhos Adăugat Joi, 20 iulie 14:26
Dacă nu te-ai înscris încă, acum e momentul ⏰

RO 🇹🇩
Eveniment aflat deja la a 7-a ediţie, Adunarea de corturi IMPACT urmăreşte reeditarea Sărbătorii Corturilor - prin detaşarea de preocupările vieţii cotidiene şi dedicarea unui timp exclusiv apropierii de Dumnezeu, într-un cadru natural.
Vei regăsi (sau vei experimenta pentru prima dată) activităţile specifice unei adunări de corturi IMPACT:
• prezentări pe teme de interes;
• grupe de părtăşie şi studiu biblic aprofundat;
• drumeţii şi plimbări în natură;
• timp de rugăciune;
• ocazii de laudă şi închinare prin muzică;
• ateliere practice.
Ne dorim ca aceste întâlniri să formeze cadrul potrivit prin care Duhul Sfânt să readucă frumusețea comuniunii cu Dumnezeu, natura și oamenii.
De aceea, te încurajăm să participi împreună cu familia! Te asigurăm că activităţile vor fi pregătite având în vedere toate categoriile de vărstă.
📖 „Întrunirile bisericii, cum ar fi adunările de tabără […] reprezintă ocaziile indicate de Dumnezeu în vederea revărsării ploii timpurii și a celei târzii.” {EUZ 188.1}
„Ar fi bine ca poporul lui Dumnezeu din zilele noastre să aibă o sărbătoare a corturilor - o fericită amintire a binecuvântărilor lui Dumnezeu faţă de ei.” {PP 540.6}

EN 🇬🇧
A remake of the Feast of Tabernacles, this event is created with the desire to help you detach by setting aside the cares and burdens of every day life and devoting this week exclusively to seeking God and getting to know Him in a personal way.
What will you find?
• multiple sessions on various topics;
• small groups for Bible study and fellowship;
• hikes and walks in the beautiful surroundings of Fagaras Mountains;
• prayer time;
• heartfelt and praiseful worship;
• practical workshops.
We pray that this meeting will prove to be the framing in which the Holy Spirit shall accomplish these things by bringing back the beauty of communion with God, nature, and people.
That is why we hope you will come with the whole family! We will have activities for every age category!
📖 "The convocations of the church, as in camp meetings […] are God's appointed opportunities for giving the early and the latter rain." {LDE 188.1}
"Well would it be for the people of God at the present time to have a Feast of Tabernacles—a joyous commemoration of the blessings of God to them." {PP 540.6}