Sabat Compa la Hațeg

Sabat Compa la Hațeg
Gelu Poenariu Adăugat Vineri, 28 aprilie 12:23

În Sabatul din 8 aprilie, la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Hațeg (de dimineață), respectiv la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Bărăștii Hațegului (după-amiază), a avut loc un program Compa dedicat liceenilor din zona de sud-est a Conferinței Banat – județele Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș (districtele Lugoj și Făget). În cadrul programului, desfășurat sub deviza „Plăcut în ochii Lui", au fost evidențiate personaje biblice din a căror experiență s-au putut trage concluzii și găsi răspunsuri cu privire la ce înseamnă să fii plăcut în ochii lui Dumnezeu și cum poți face acest lucru în mod practic.

În segmentul de după-amiază, dedicat slujirii, au fost prezenți pastorii Narcis Ardelean, Directorul Departamentului de Tineret al Conferinței Banat, Nistor Levis Daniel, Director al Programului Compa, Conferința Banat, Dănuț Obăgeanu, pastorul Districtului Hațeg, Sorin Demian, pastorul Districtului Hunedoara și Lucian Suciu, pastorul Districtului Petroșani. Programele au fost coordonate de Camelia Andra, mentor compa, Zona SE, Conferința Banat.

Suntem recunoscători comunităților-gazdă pentru primire și ospitalitate, tinerilor companioni, care au dat culoare și frumusețe programului prin intervențiile lor și, înainte de toate, lui Dumnezeu care ne-a purtat de grijă și a făcut posibilă întâlnirea noastră.